XXII Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej - eliminacje powiatowe

 (link otworzy duże zdjęcie)

 Zgodnie z  „Kalendarzowym planem działania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego” , w dniu 15 lutego 2017 roku odbyły się eliminacje Powiatowe XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, której celem było popularyzowanie problematyki obrony cywilnej oraz przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowania nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Etap ten składał  się z dwóch części:

  • część I – test pisemny;
  • część II – sprawdzian z zadań teoretyczno – praktycznych;

 

Eliminacje powiatowe przeprowadził  Zespół Sędziowski w składzie:

1) Przewodniczący – Główny specjalista ds. ZK i OC Starostwa – Krzysztof

                                    Laskowski ;

2.)Członkowie: ● przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji – asp. sztab. Rafał

                             Kowalewski i st. asp. Krzysztof Jurczak ; 

                           ● przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP –  st. ogon. Jarosław

                               Petiuk;                       

powołany przez Starostę Węgorzewskiego w dniu 12 lutego br.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji powiatowych  poszczególne zespoły zajęły następujące miejsca:

 

     I miejsce : drużyna ZSO

                        w składzie: - Marcin Popławski;

                                           -  Krystian Wołąziewicz. 

 

     II miejsce : drużyna  ZSZ

                         w składzie: - Julia Bednarczyk;

                                             - Jakub Jabłoński.

 

    III miejsce : drużyna ZSO

                         w składzie: - Paulina Chmielewska;

                                            -  Karolina Rutkowska.

 

    IV miejsce : drużyna ZSZ

                         w składzie: -  Joanna Nieznajek;

                                             -  Łukasz Charszlak.

 

Do III etapu Olimpiady na szczeblu województwa zakwalifikowała się:

 

 Drużyna  ZSO  w składzie:

 

1) Marcin Popławski

 

2) Krystian Wołąziewicz

Finał XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej odbędzie się  w dniu  3 marca 2017 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Opublikowano: 15 lutego 2017 13:41

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 425

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl