Zarząd Powiatu w Węgorzewie Ogłasza Konkursu Ofert 2017

 (link otworzy duże zdjęcie)

Starosta Węgorzewski Halina Irena Faj zaprasza organizacje pozarządowe  do składania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego, które będą realizowane w 2017 roku.

Oferty należy składać do 14 marca 2017 r. do godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie ul. 3Maja 17b,w Sekretariatcie lub wysłać pocztą . W tym wypadku o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data stępla pocztowego .

Do niniejszego ogłoszenia została załączona min. Informacja dotycząca sposobu wypełniania oferty, która ma za zadania wspomóc Oferentów w prawidłowym jej wypełnieniu.

Ponadto Starosta zaprasza potencjalnych Oferentów na szkolenie, które odbędzie się w 03 marca 2017 (piątek),
o godz. 14:00
w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17b. Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie dotyczące prawidlowego wypełniania oferty na realizację zadania publicznego oraz sprawozdania, a także zagadnienia dotyczące sposobu realizacji dofinansowanych  zadań i ich rozliczania .

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.

Opublikowano: 16 lutego 2017 08:53

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

wzor_oferty_na_realizaje_zadania_publicznego.docx [75.05 KB]

wzor_sprawozdania_z_realziacji_zadania_publicznego.docx [53.7 KB]

informacje_dotyczace_sposobu_wypelniania_oferty__1_.pdf [74.36 KB]

ramowy_wzor_umowy_na_realizacje_zadaia_publicznegox.pdf [106.15 KB]

uchwala_ogloszenie_konkursu_ofert_2017_zmn.pdf [546.58 KB]

Wyświetleń: 416

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl