Rusza nabór do projektu "NOWE UMIEJĘTNOŚCI - NOWE MOŻLIWOŚCI". Miszkańcy powiatu węgorzewskiego też mogą podnieść swoje kwalifikacje ! !

 (link otworzy duże zdjęcie)

Od 31 marca br. rusza nabór do projektu  "NOWE UMIJĘTNOŚCI- NOWE MOŻLIWOŚCI" .

 Regulaminem  udzielania wsparcia w projekcie „NOWE UMIEJĘTNOŚCI - WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI –powiat  giżycki, gołdapski” 

Par 3  Uczestnicy projektu

  1. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób fizycznych pełnoletnich, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem poziomu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie powiatu giżyckiego lub gołdapskiego lub spoza wymienionych powiatów , o ile zrealizują wybrany do dofinansowania kurs/szkolenie na terenie powiatu giżyckiego lub gołdapskiego oraz zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

2. Osoby wymienione w punkcie 1, aby uzyskać wsparcie muszą spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów :

a) wykształcenie co najwyżej średnie,

b) wiek powyżej 50 roku życia.

3.Osoby mające powyżej 64 lat mogą wziąć udział o ile będzie on ściśle powiązany z ich przygotowaniem do podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, a osoby te będą deklarować gotowość  do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Więcej infomacji na stronie  http://www.frr.org.pl/category/aktualnosci/    

 W załączeniu Regulamin w pełnym brzmieniu.

 Zapraszamy warto skorzystać z takiej szansy !

Opublikowano: 31 marca 2017 09:54

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

20170330_gg_regulaminprojektu.pdf [649.63 KB]

Wyświetleń: 211

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl