Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Powiatu w Węgorzewie

Zapraszamy na XXXIII Sesje Rady Powiatu w Węgorzewie w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek)  o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie (ul. 3 Maja 17B w Węgorzewie, I piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w Węgorzewie.
 5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)       Przewodniczącego Rady Powiatu.

b)      Komisji stałych Rady Powiatu.

c)       Komisji doraźnej ds. herbu, flagi Powiatu Węgorzewskiego.

d)      Zarządu Powiatu

e)      Zapytania radnych do przekazanych informacji.

 1. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Samorządów Gminnych.
 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Powiatu Węgorzewskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016.
 4. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej
  w Powiecie Węgorzewskim za 2016 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmian w składzie Rady Społecznej przy  Mazurskim Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (projekt nr 1).

b)      udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pozezdrze. (projekt nr 2).

c)      zmian budżetu Powiatu na 2017 rok. (projekt nr 3).

d)      zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2017-2026. (projekt nr 4).

 1. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Porządek obrad sesji i komisji jest dostępny na stronie BIP w zakładce Rada Powiatu; bezpośrednie linki poniżej.

http://bip.powiatwegorzewski.pl/system/obj/3516_Porzadek_Sesji_27_04_2017.pdf

http://bip.powiatwegorzewski.pl/system/obj/3517_Porzadek_Komisji_25_04_2017.pdf

Opublikowano: 21 kwietnia 2017 08:59

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 275

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl