XXXV sesja Rady Powiatu w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

29 czerwca 2017 r. odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu w Węgorzewie, w której uczestniczył Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Maciejewski. Pan Poseł w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na istotne dwa tematy dla rozwoju i promocji Powiatu Węgorzewskiego, czyli transport kolejowy i Specjalna Strefa Ekonomiczna. Ponadto przedstawił radnym i gościom aktualne informacje z Sejmu RP dotyczące Samorządów.

 

Głównym punktem porządku obrad sesji było przyjęcie siedmiu uchwał, w tym dwóch najważniejszych związanych z udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie za rok 2016:

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
  z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2016 r.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie.

Obie uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie pozytywnie.

Pan Maciej Zmitrowicz – Przewodniczący Rady Powiatu jeszcze przed podjęciem uchwał przypomniał radnym i zgromadzonym gościom, że dochody ogółem powiatu w 2016 roku wykonane zostały na poziomie 36.610.473,49 zł., wydatki ogółem wykonano na kwotę 35.446.165,07 zł , a nadwyżka wyniosła 1.164.308,42 zł., która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat. 

 

Kolejne uchwały, które zostały przyjęte jednogłośnie pozytywnie były w sprawach:

 1. zmiany uchwały Nr XXXII/136/2017 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 30 marca 2017roku,
  w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
  i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2017.  
 2. pozbawienia drogi powiatowej nr 1807N Węgorzewo - Kal oraz ulic w mieście Węgorzewo: Grunwaldzkiej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Szpitalnej, Teatralnej, Stefana Żeromskiego, Zamkowej, 11 Listopada, kategorii dróg powiatowych. Przekazywane drogi nie spełniają kryteriów dróg powiatowych i nie stanowią połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin, mają znaczenie lokalne.
  W związku z tym Burmistrz Węgorzewa wyraził wolę zaliczenia w/w dróg do kategorii dróg gminnych.
 3. zmian budżetu Powiatu na 2017 rok. Dokonano głownie zmian w wydatkach dotyczących zadania pn. „Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów” oraz zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Zawodowych pn. Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim. Ponadto zmiany związane były ze zmiana dotacji.
 4. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2017– 2026.
 5. wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Węgorzewskiego do realizacji projektu pn. „Drewno, woda i przygoda – nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pojawił się projekt konkursowy pn. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt zakłada przygotowanie kadry pedagogicznej do kształcenia uczniów w nowych zawodach. Zespół Szkól Zawodowych w Węgorzewie w roku szkolnym 2017/2018 wprowadza właśnie nowe zawody w ramach inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody tj. szkutnik i technik obsługi turystycznej.

 

Kolejna sesja Rady Powiatu w Węgorzewie została zaplanowana na dzień 31.08.2017 r.

Opublikowano: 07 lipca 2017 14:18

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 435

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl