Konkurs EUCPN

 (link otworzy duże zdjęcie)

Informujemy, że Przewodniczący Europejskiej Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) ogłosił kolejną edycję corocznego konkursu na Europejską Nagrodę   w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Estonia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaprasza do udziału w tegorocznym konkursie podmioty administracji rządowej, administracji samorządowej, inne służby, straże, inspekcje, jak również organizacje pozarządowe    i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.).

Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUCPN w Estonii. Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto regulamin konkursu przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla 2 wyróżnionych projektów

 

Informacja ogólna o konkursie

Tematem tegorocznego konkursu oraz Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) jest: Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”.

 

Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów w zakresie zapobiegania lub ograniczania tego zjawisku, jak i poczucia zagrożenia. Udział w konkursie jest otwarty dla każdego projektu, czy też inicjatywy. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Uwaga! Na ocenę projektu nie mają wpływu dołączone materiały promocyjne (m.in. ulotki, zdjęcia).

Zgodnie z regulaminem konkursu, projekty do konkursu powinny być przesyłane do wł. miejscowo urzędu wojewódzkiego, który po wyborze maksymalnie 3 najlepszych projektów ze swojego województwa, przekazuje formularz konkursowy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez Komisję powołaną w MSWiA.

 

 

Projekty należy przesyłać na adres:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Al. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn

w nieprzekraczającym terminie do dnia 4 września 2017 r. (data wpływu do urzędu) oraz na adres poczty elektronicznej sekrzk@uw.olsztyn.pl.

 

Wyznaczoną osobą do kontaktu w niniejszej sprawie jest Pani Barbara Szklarczyk –inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (tel. 89 523 27 66, e-mail: barbara.szklarczyk@uw.olsztyn.pl).

 

W zał.

1. Formularz zgłoszeniowy.

2. Arkusz oceny projektu.

3. Regulamin krajowych eliminacji do corocznego konkursu ECPA.

4. Komunikat.

5. Zasady i procedury przyznawania Nagrody.

 

Opublikowano: 04 sierpnia 2017 07:19

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

formularz_zgloszeniowy2402208_1797035.doc [81.5 KB]

arkusz_oceny2402222_1797062.doc [55.5 KB]

informacja_na_strone_internetowa_bip_2401967_1797227.docx [17.29 KB]

komunikat_20172402226_1797068.pdf [110.55 KB]

regulamin_eliminacji_krajowych2402224_1797065.pdf [551.64 KB]

Wyświetleń: 284

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl