Za nami XXXVI sesja Rady Powiatu w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

03 sierpnia 2017 r. odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu w Węgorzewie zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Węgorzewie (skład Zarządu Powiatu: Pani Halina Faj – Starosta Węgorzewski, Pan Krzysztof Kołaszewski – Wicestarosta i Pan Mariusz Fatyga – członek Zarządu Powiatu), na której Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie uchwały w sprawie:

  1.      zmian budżetu Powiatu na 2017 rok;
  2.      uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej         Powiatu Węgorzewskiego na lata 2016 – 2026.

Przed podjęciem uchwał Rady Powiatu Pani Halina Faj - Starosta Węgorzewski wyjaśniła, że Powiat Węgorzewski otrzymał dofinasowanie z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie inwestycyjne w Zespole Szkół Zawodowych pn. Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim oraz dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków PFRON na zadanie pn. „Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów”. W  związku z tym zostały ogłoszone przetargi, które nie przyniosły rezultatów, ponieważ oferty przekraczały środki przeznaczone na te zadania. Postanowiono ponownie ogłosić przetargi na każde z zadań. Oferty złożone przez wykonawców również przekraczały kwoty jakie inwestor przeznaczył na inwestycję, ale przekroczenia nie były duże. Krótkie terminy wykonania zadań związane
z ofertami oraz przyznane już środki zewnętrzne spowodowały, że Zarząd Powiatu zdecydował się przyjąć te oferty i zabezpieczyć w budżecie na 2017 rok i WPF na lata 2017 – 2026 odpowiednie środki.

 

Uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie są dostępne na stronie BIP Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
w zakładce Rada Powiatu; bezpośrednie linki poniżej

 

http://bip.powiatwegorzewski.pl/akty/96/typ/1/

 

Opublikowano: 04 sierpnia 2017 13:31

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 277

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl