Za nami XXXVII sesja Rady Powiatu w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

30 sierpnia 2017 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu w Węgorzewie, na której Rada Powiatu poddała analizie i przyjęła sprawozdania dotyczące:

 1. Promocji powiatu z uwzględnieniem sprawozdania  o współpracy z partnerami zagranicznymi Powiatu Węgorzewskiego.
 2. Sportu i rekreacji w Powiecie Węgorzewskim.
 3. Realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu za I półrocze 2017 roku.

Ważnym punktem obrad sesji było przyjęcie uchwał Rady Powiatu:

 1. w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2017 rok. (15 głosów „za”)
 2. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie. (14 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się”) Zmiana statutu DPS  podyktowana jest potrzebą rozszerzeniem kręgu osób przyjmowanych do placówki. Zmiana umożliwi przyjmowanie także kobiet do DPS.
 3. w sprawach przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Węgorzewie. (15 głosów „za”)
 4. w sprawach przekształcenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Węgorzewie. (15 głosów „za”)
 5. przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Węgorzewie. (15 głosów „za”)
 6. przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych  im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie. (15 głosów „za”)
 7. przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 dla dorosłych w Zespole Szkół  Zawodowych  im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie. (15 głosów „za”)
 8. przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 dla dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
  w Węgorzewie. (15 głosów „za”)
 9. wystąpienia ze stowarzyszenia pn. „Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”. (13 głosów „za” przy 2 głosach „przeciw”)
 10. zmian budżetu Powiatu na 2017 rok. (15 głosów „za”)
 11. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2017– 2026. (15 głosów „za”)

Uchwały dotyczące przekształcenia szkół wynikają z wprowadzonej reformy systemu oświaty i zmiany ustroju szkolnego od 1 września 2017 r. - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie są dostępne na stronie BIP Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
w zakładce Rada Powiatu; bezpośrednie linki poniżej

 

http://bip.powiatwegorzewski.pl/akty/96/typ/1/

Opublikowano: 07 września 2017 14:57

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 206

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl