Spotkanie w sprawie Kalendarza Zawodów Sportowych na rok szkolny 2017/2018

 (link otworzy duże zdjęcie)

Każdego roku, w związku z koniecznością zaplanowania zawodów sportowych na kolejny rok szkolny,  odbywa się spotkanie robocze  z nauczycielami wychowania fizycznego ze wszystkich szkół Powiatu Węgorzewskiego. Podczas tegorocznego spotkania uzgodniono kalendarz zawodów szkolnych na rok 2017/2018.

W tym roku spotkanie odbyło się 7. 09. 2017 r. , a   rozpoczęła je osobiście Starosta Węgorzewski   Halina Irena  Faj  podsumowując ubiegły rok szkolny,  kładąc  szczególny nacisk na wysokie osiągnięcia sportowe uczniów ze wszystkich szczebli szkół  powiatu węgorzewskiego. Potwierdzeniem tego - jak zaznaczyła Starosta -  jest coroczna gala sportu podczas, której nagradzani są najlepsi zawodnicy  z powiatu węgorzewskiego zdobywający tytuły mistrzów  województwa, Polski, Europy, a nawet Świata. W roku 2016 było ich 40-stu, to bardzo dużo jak na taki mały powiat-  stwierdziła Starosta.

Mistrzostwa Powiatu Węgorzewskiego organizowane są wg kalendarza zawodów szkolnych Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Olsztynie. Mistrzowie i wicemistrzowie zawodów powiatowych  mają możliwość wystartowania w zawodach wyższej rangi tj. rejonach, półfinałach i finałach  o randze mistrzostw kraju. Warto więc organizować te zawody aby dać szansę jak największej ilości dzieci i młodzieży z powiatu węgorzewskiego skonfrontowania swych umiejętności i osiągnięć z uczniami z innych szkół – powiedziała na zakończenie Starosta Halina Faj. Podziękowała również nauczycielom WF za ich zaangażowanie we współorganizację zawodów o mistrzostwo powiatu węgorzewskiego.

 

W dalszym ciągu spotkania dyskutowano o tym co można by zmienić lub udoskonalić w procesie organizacji mistrzostw na poziomie powiatu  oraz o  jakie dyscypliny ewentualnie można wzbogacić kalendarz zawodów szkolnych. W roku ubiegłym organizowano już jako dodatkową dyscyplinę tenis ziemny (SP nr 1 w Węgorzewie) oraz szachy (Zespól Szkół  w Radziejach). Obie dyscypliny z roku na rok zyskują nowych pasjonatów.

 

Nauczyciel WF pan  Krystian Paluch przedstawił pomysł na organizację  powiatowej spartakiady szkół, gdzie drużyny wystawiane przez wszystkie szkoły, uczestnicząc w różnych zawodach na szczeblu powiatowym zdobywałby w ciągu roku punkty zaliczane do ogólnej klasyfikacji. Na koniec roku zostałby wyłoniony mistrz i wicemistrz powiatu ( szkoła), a pozostałe szkoły otrzymałyby wyróżnienia. Klasyfikację można rozszerzyć o wyłonienie indywidualnych  mistrzów i wicemistrzów z poszczególnych szkół. Nagroda w ogólnej klasyfikacji powinna być rzeczowa, ufundowana przez samorząd Powiatu Węgorzewskiego.  
Z uwagi na fakt, iż pomysł  Krystiana Palucha zyskał poparcie  wszystkich zebranych, zobowiązał się on do opracowania regulaminu zawodów i dostarczenia go do końca września br. Barbarze Dawcewicz , odpowiadającej min.  za zadania dotyczące sportu.

Na koniec spotkania ustalono cały kalendarz imprez sportowych dla poszczególnych poziomów szkół z uwzględnieniem reformy oświaty (likwidacji gimnazjów), w tym konkretne terminy zawodów, które  mają się odbyć w roku szkolnym 2017/2018.

Opublikowano: 11 września 2017 11:37

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 225

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl