Komunikat o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Dąbrówka Mała

 (link otworzy duże zdjęcie)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie wydał w dniu 3.10.2017 decyzję nr HK.4320.3.20.2017 o wygaśnięciu decyzji z dnia 9.09.2017 dotyczącej stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego  w Dąbrówce Małej ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami coli a, jednocześnie wydał decyzję  Nr HK.4320.3.27.2017  o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia  do odwołania z wodociągu publicznego Dąbrówka Mała ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody – wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22+(-)2°C po 72h . PPIS stwierdził, że ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, woda nie nadaje się do spożycia. Wodociąg ten zaopatruje miejscowości: Dąbrówka Mała, Guja, Brzozowo, Wesołowo, Biedzaszki, Różewiec, Karłowo, Rydzówka, Łęgwarowo, Rudziszki (bez obiektu szpitala psychiatrycznego), Perły, Parowo, Pasternak.


Woda z tego wodociągu może być używana do celów bytowych. Do celów sanitarno-higienicznych może być używana po przegotowaniu.   


ZUK został zobowiązany do poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia i zorganizowania  dostarczanie wody przydatnej do spożycia dla mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości.

Opublikowano: 03 października 2017 10:06

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 289

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl