Za nami XXXVIII sesja Rady Powiatu w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

28 września 2017 r. odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Węgorzewie, na której Rada Powiatu poddała analizie i przyjęła sprawozdania dotyczące:


  1. Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku. Rada pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za pierwsze półrocze.  Z przedstawionej informacji  wynika, że dochody i wydatki są realizowane zgodnie z planem. Łączna kota zobowiązań Powiatu na koniec II kwartału 2017 roku wyniosła 9.577.500,00 zł. Ponadto została wystawiona pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Węgorzewie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

 

Sprawozdanie jest dostępne na stronie http://bip.powiatwegorzewski.pl/akty/169/typ/16/.


  1. Zapoznanie się ze stanem dróg powiatowych. Informacja ZDP w sprawie przygotowania do sezonu zimowego. Z oceny wynika, że w stosunku do roku 2016 o 10,5 km wzrosła ilość dróg w kategorii A, tj. dróg o bardzo dobrej nawierzchni. (Inwestycje wykonane w ramach PROW). Pomimo tego występują duże potrzeby finansowe związane z remontami dróg utwardzonych i gruntowych. Zarząd Powiatu wspólnie z Samorządami Gminnymi stara się pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe i wykonywać remonty na drogach powiatowych. Ponadto Dyrektor ZDP w Ogonkach pan Łukasz Krupa poinformował Radę o tym, że w czasie sezonu zimowego wszystkie drogi powiatowe będą utrzymywane wyłącznie środkami własnymi, bez udziału firm zewnętrznych.

 

Ważnym punktem obrad sesji było przyjęcie uchwał Rady Powiatu:


  1. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1770N Stręgielek - Przytuły kategorii dróg powiatowych (12 głosów „za”); Droga nie spełnia kryteriów drogi powiatowej określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, czyli nie stanowi połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin, ma znaczenie lokalne. Gmina Pozezdrze wyraziła wolę przejęcia na własność przedmiotowej drogi.
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu (12 głosów „za” ); Województwo pomorskie, w nocy z 11-12 sierpnia br. nawiedziła tragiczna w skutkach nawałnica. Mieszkańcy, z których wielu utraciło dorobek życia, oczekują pomocy przy odbudowaniu domów i gospodarstw. Zarząd i Rada Powiatu proponuje pomoc finansową w wysokości 5.000,00 zł Powiatowi Chojnickiemu, jednemu z najbardziej poszkodowanych w nawałnicy.
  3. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok. (12 głosów „za”);
  4. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2017– 2026 (12 głosów „za”).

 

Uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie są dostępne na stronie BIP Starostwo Powiatowe w Węgorzewie w zakładce Rada Powiatu; bezpośrednie linki poniżej

http://bip.powiatwegorzewski.pl/akty/96/typ/1/

 

Opublikowano: 03 października 2017 14:18

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 305

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl