XXI Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z  kalendarzowym planem działania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego , w dniu 11 lutego 2016 roku odbyły się eliminacje Powiatowe XXI Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, której celem było popularyzowanie problematyki obrony cywilnej oraz przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowania nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Etap ten składał  się z dwóch części:

  • część I – test pisemny;
  • część II – sprawdzian z zadań teoretyczno – praktycznych;

Eliminacje powiatowe przeprowadził  Zespół Sędziowski powołany przez Starostę Węgorzewskiego w dniu 9 lutego br w składzie:

1) Przewodniczący – Główny specjalista ds. ZK i OC Starostwa – Krzysztof  Laskowski ;

2.)Członkowie:

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji – st. asp. Rafał Kowalewski  i sierż. sztab. Adrian

    Ożga ; 

przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP –  st. ogon. Artur Polakowski;


W wyniku przeprowadzonych eliminacji powiatowych  poszczególne zespoły zajęły następujące miejsca:

     I miejsce : drużyna ZSZ

                        w składzie: - Dawid Milinkiewicz;

                                              -  Patryk Blonkowski . 

     II miejsce : drużyna  ZSO

                         w składzie: - Julita Fal;

                                               - Paulina Chmielewska.

    III miejsce : drużyna ZSZ

                         w składzie: - Joanna Nieznajek;

                                               -  Emilia Margiewicz.

    IV miejsce : drużyna ZSO

                         w składzie: -  Marcin Górecki;

                                               -  Cezary Szczęch.


Do III etapu Olimpiady na szczeblu województwa zakwalifikowała się:


 Drużyna  ZSZ  w składzie:

1) Dawid Milinkiewicz

2) Patryk Blonkowski


Finał XXI Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej odbędzie się  w dniu  4 marca 2016 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Opublikowano: 11 lutego 2016 12:51

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1984

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl