Spotkanie promujące pracę w Straży Granicznej - rekrutacja do służby.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie oraz Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie zapraszają osoby bezrobotne i zainteresowanych mieszkańców naszego powiatu do udziału w spotkaniu promującym służbę w Straży Granicznej

 Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2016 r. o godzinie 12.30 w Powiatowym Urzędzie Pracy Sala KLUBU PRACY.

Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie jest zainteresowany pozyskaniem kandydatów do służby w Straży Granicznej.
Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat (rekrutacja do służby jest procesem ciągłym i trwa przez cały rok) oraz:
· o nieposzlakowanej opinii,
· niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
· korzystająca w pełni z praw publicznych,
· posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
· posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
· gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
· dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
· posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
· która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.pup-wegorzewo.pl oraz pod numerem telefonu: (87) 429 69 26.

Opublikowano: 15 lutego 2016 13:51

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

PUP spotkanie promujące pracę w Straży Granicznej [38.3 KB]

Wyświetleń: 549

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl