Ruszył remont drogi powiatowej do msc. Radzieje.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Z ramienia Powiatu Węgorzewskiego Pani Starosta Halina Faj, Pan Krzysztof Kołaszewski oraz Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sakowska dnia 4 lipca 2016 r. podpisali z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim umowę o dofinansowanie projektu
pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności oraz rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu Węgorzewskiego poprzez remont drogi powiatowej Nr 1799N na odcinku Kamionek Wielki – Dłużec”. Dotacja zostanie udzielona w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

 

Dnia 30 czerwca 2016 r. Powiat Węgorzewski zawarł umowę na roboty budowlane
z firmą wyłonioną w ramach postępowania przetargowego - Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki; umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano z firmą – Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o. Gajewo.

 

Dnia 7 lipca 2016 r. Wykonawca przejął od Powiatu teren i plac budowy; zgodnie
z umową, roboty budowlane zostaną odebrane do  końca sierpnia 2016 roku.


Dnia 13 lipca 2016 r. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane.

 

W ramach zadania zostanie wykonany remont nawierzchni brukowej „kocie łby” na odcinku 3,423 km od msc. Kamionek Wielki do msc. Radzieje poprzez wyrównanie podbudowy i położenie nawierzchni mineralno - asfaltowej; ścięcie zawyżonego pobocza i wykonanie obustronnego pobocza o szerokości 0,50 m; zostaną wykonane zjazdy z drogi powiatowej z kruszywa i bitumiczne; remont istniejącej zatoki autobusowej w msc. Stawiska; wymienione zostanie stare i nieczytelne oznakowanie pionowe i zamontowana zostanie bariera energochłonna w msc. Stawiska.

 

Montaż finansowy zadania wygląda następująco:

 

Koszt całkowity zadania  -                                                  825 374,36 zł                 

dotacja od Wojewoda Warmińsko – Mazurski  -      408 687,00 zł

wkład własny Powiatu  Węgorzewskiego  -                416 687,36 zł

w tym Gmina Węgorzewo  -                                              205 079,36 zł

Opublikowano: 14 lipca 2016 10:37

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 671

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl