Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (WFOŚiGW) w Olsztynie przystąpił do projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

 

W ramach Projektu realizowane jest : wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN/SEAP), przeprowadzaniu szkoleń dla  energetyków gminnych, wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE), odnawialnych źródeł energii (OZE), pomoc w doborze źródeł finansowania – informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze EE i OZE

oraz weryfikowanie audytów energetycznych.

 

Do obsługi Powiatu Węgorzewskiego wyznaczony został pan Janusz Pabich (WFOŚiGW)

w Olsztynie, tel. 512843770, e-mail: janusz.pabich@wfosigw.olsztyn.pl/ doradztwo@wfosigw.olsztyn.pl). W przypadku zainteresowania ofertą współpracy prosimy

o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie WFOŚiGW w Olsztynie: www.wfosigw.olsztyn.pl pod zakładką Doradztwo Energetyczne oraz na stronie NFOŚiGW pod linkiem: https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/.

 

Opublikowano: 22 sierpnia 2016 10:02

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 400

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl