Nowy most w Jakunowie.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Pani Halina Faj - Starosta, Pan Krzysztof Kołaszewski – Wicestarosta oraz Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sakowska dnia 24 sierpnia 2016 r., w imieniu Powiatu Węgorzewskiego, podpisali umowę na roboty budowlane obejmującą remont drewnianego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1798N w miejscowości Jakunowo w Gminie Węgorzewo. Z powodu fatalnego stanu technicznego oraz ze względów bezpieczeństwa most w Jakunowie od dłuższego czasu był zamknięty dla ruchu pieszego i kołowego.

Dzięki inwestycji zostanie wykonany remont mostu polegający na wymianie wszystkich elementów drewnianych mostu trójprzęsłowego. Ustrój nośny zostanie ponownie po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego wbudowany w remontowany obiekt. Parametry mostu pozostaną bez zmian; nośność mostu dla pojazdów o ciężarze całkowitym 15 T.
Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót przypada na dzień 15.11.2016 r.

Powiat Węgorzewski na wykonanie powyższego zadania otrzyma wsparcie finansowe od Gminy Węgorzewo w wysokości 50% wartości inwestycji.

Montaż finansowy zadania wygląda następująco:

Koszt całkowity zadania -                                    282 371,56 zł                

w kład własny Powiatu  Węgorzewskiego  -       141 185,78 zł

w tym Gmina Węgorzewo -                                 141 185,78 zł                

Opublikowano: 31 sierpnia 2016 09:34

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 463

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl