Zamek Krzyżacki w Węgorzewie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski, gm. Węgorzewo, Węgorzewo, ul. Zamkowa 7

Kategorie: Zamki, Pałace i Dwory

Zamek został wybudowany w 1398 r. przez komtura Wernera von Tettingena. Gotycką budowlę na planie nieregularnego pięcioboku usadowiono na wyspie rzecznej przy ujściu Węgorapy z jeziora Mamry.
Po wojnie trzynastoletniej warownia trafiła w ręce braci von Tettau. W kolejnych latach kilkakrotnie zmieniała właścicieli, by po sekularyzacji zakonu krzyżackiego w 1525 r. stać się siedzibą książęcego starosty. W 1656 r. zamek zniszczyły sprzymierzone z Polską wojska tatarskie. Odbudowano go w stylu barokowym, przez co stracił dotychczasowe znaczenie militarne. W XVII w. odwiedzali go książęta i elektorzy, a w początkach kolejnego stulecia m.in. król polski Stanisław Leszczyński i pruski Fryderyk Wielki.

W 1752 r. władze przeznaczyły zamek na potrzeby sądów. W czasie kampanii napoleońskiej mieścił się tu lazaret. W 1835 r. zamek spłonął, odbudowano go dziesięć lat później, przekształcając zarówno bryłę, jak i wnętrza, które zaadaptowano na sąd i więzienie.
W 1945 r. budowlę spaliła Armia Czerwona. W latach 80. XX w. na bazie średniowiecznych murów odtworzono ją, przeznaczając na bibliotekę oraz siedzibę władz miasta. Od 2000 r. obiekt jest w rękach prywatnych, obecnie trwa w nim remont.
Dwukondygnacyjny budynek na planie nieregularnego czworokąta został osadzony na kamiennej podmurówce. Trzy skrzydła mają przeznaczenie mieszkalne oraz gospodarcze, a czwarte stanowi jedynie niski mur.

Zdjęcia:

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl