Kosciół w Radziejach

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski, gm. Węgorzewo, Radzieje, ul. Koscielna

Kategorie: Obiekty sakralne: Kościoły

Jeszcze przed reformacją w Radziejach znajdował się kościół pw. św. Mikołaja. Uległ zniszczeniu. W roku 1673 generał Ahasver von Lehndorff ufundował w tym miejscu kolejny kościół. Obecną świątynię pw. Chrystusa Króla wzniesiono w 1827 roku.

 

Jest to budowla dosyć nietypowa. Została wybudowana na planie ośmioboku foremnego, jest murowana i otynkowana, przykryta dachem ostrosłupowym zwieńczonym latarnią. Na ścianach bocznych znajdują się dwa zamknięte łukowo okna, nad wejściem do świątyni umieszczono rozetę. Kościół zaprojektował prawdopodobnie sam król pruski, Fryderyk Wilhelm IV.

 

Wewnątrz można zobaczyć betonową, naturalnych rozmiarów, polichromowaną figurę Chrystusa na Krzyżu. Z oryginalnego XVII-wiecznego wyposażenia w kościele pozostały: barokowy anioł chrzcielny, figury ewangelistów oraz dwa niderlandzkie obrazy ukazujące sceny: „Pojmanie Chrystusa” i „Chrystus przed Piłatem”.

 

Przy kościele znajduje się niewielka, drewniana, wolno stojąca dzwonnica z pierwszej połowy XVIII wieku. W 1727 roku Lehndorff ufundował trzy dzwony, z których zachował się tylko jeden – znajduje się obecnie we wspomnianej dzwonnicy. Dwa pozostałe zaginęły w 1945 roku i zastąpiono je nowymi w 1972.

 

Przy kościele istniał kiedyś cmentarz. Do dziś zachowały się na nim nagrobki żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej.

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl