Kościół pw. św. Józefa Robotnika w Węgielsztynie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski, gm. Węgorzewo, Węgielsztyn, Węgielsztyn, 11-600 Węgielsztyn

Kategorie: Obiekty sakralne: Kościoły

Kościół pw. św. Józefa Robotnika w Węgielsztynie jest najstarszym zabytkiem na ziemiach węgorzewskich. W czasach reformacji został przejęty przez ewangelików. Często służył mieszkańcom za schronienie podczas wojen. Jako ciekawostkę warto wspomnieć fakt, że w 1657 roku mieszkańcy okolic Węgielsztyna przetrwali w świątyni tatarskie oblężenie. 

 

Budynek świątyni w swoim pierwotnym kształcie powstał w XV wieku. W wieku XVIII całość wyremontowano i powiększono, powstanie kościelnej wieży jest datowane na rok 1714. Obecnie jest to jednonawowa budowla wzniesiona z kamienia polnego, otynkowana, z dachem dwuspadowym pokrytym dachówką. Reprezentuje styl gotycki. Nawę przykryto sklepieniem kolebkowych, natomiast zakrystię beczkowym.

 

Barokowy ołtarz główny pochodzi z 1620 roku. W nastawie znajduje się figuralne przedstawienie Chrystusa Ukrzyżowanego. Prezbiterium doświetlono dwoma oknami witrażowymi. W nich przedstawienia Maryi i Józefa z Dzieciątkiem. W kościele można także zobaczyć: granitową chrzcielnicę z czasów krzyżackich, XVII-wieczną ambonę oraz krucyfiks z tego samego okresu.

 

Świątynia wróciła pod opiekę katolików po II wojnie światowej. Przy kościele znajduje się zabytkowy cmentarz.

Zdjęcia:

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl