Współpraca - powiat
 
 
 

26 października 2003 r. w Czerniachowsku Starosta Węgorzewski podpisał umowę o współpracy z Rejonem Czerniachowskim reprezentowanym przez Kierownika Administracji Rejonu Galinę Iwanowną Fomienko. Współpraca obejmuje wymianę doświadczeń w zakresie kultury, sportu, turystyki, promocji, nauki i techniki.

Wymiana doświadczeń będzie się odbywała poprzez składanie wzajemnych wizyt studyjnych przedstawicieli samorządu, młodzieży, stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz przedstawicieli kultury, sportu i turystyki, Rejonu Czerniachowskiego i Powiatu Węgorzewskiego.

 

U M O W A  O  W S P Ó Ł P R A C Y
Z REJONEM CZERNIACHOWSKIM
ROSJA

   Współpraca z partnerami zagranicznymi w latach 2013 - 2015

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl