Współpraca - powiat

 

 

 

20 września 2003 r. w Oziersku Starosta Węgorzewski podpisał umowę o współpracy z Rejonem Ozierskim reprezentowanym przez Kierownika Administracji Rejonu Sergieja Kiriłłowicza Kuzniecowa.

Współpraca obejmuje wymianę doświadczeń w zakresie kultury, sportu, turystyki, promocji, nauki i techniki.
Wymiana doświadczeń będzie się odbywała poprzez składanie wzajemnych wizyt studyjnych przedstawicieli samorządu, młodzieży, stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz przedstawicieli kultury, sportu i turystyki, Rejonu Ozierskiego i Powiatu Węgorzewskiego

 

U M O W A  O  W S P Ó Ł P R A C Y
Z REJONEM OZIERSKIM
ROSJA

  Współpraca z partnerami zagranicznymi w latach 2013 - 2015 

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl