Współpraca - powiat

 

  

 

21 lutego 2004 r. w Węgorzewie Starosta Węgorzewski podpisał umowę o współpracy z Rejonem Jaworowskim reprezentowanym przez Kierownika Administracji Rejonu Mikołaja Dowbę.

Współpraca obejmuje wymianę doświadczeń w zakresie kultury, sportu, turystyki, promocji, nauki i techniki.
Wymiana doświadczeń będzie się odbywała poprzez składanie wzajemnych wizyt studyjnych przedstawicieli samorządu, młodzieży, stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz przedstawicieli kultury, sportu i turystyki, Rejonu Jaworowskiego i Powiatu Węgorzewskiego.

 

U M O W A  O  W S P Ó Ł P R A C Y
Z REJONEM JAWOROWSKIM
UKRAINA

  Współpraca z partnerami zagranicznymi w latach 2013 - 2015

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl