Współpraca - powiat

 

 

 

Została podpisana 18 marca 2005 r w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie. Umowę podpisali; Starosta Węgorzewski Jerzy Litwinienko oraz Stanisław Adomajtis w zastępstwie Mera Wilna Marii Rekść.

Umowę zawarto w celu ukonstytuowania i formalnego potwierdzenia dotychczas nawiązanych kontaktów i wzajemnych przyjaźni oraz do ich kontynuowania i rozszerzania.
Współpraca obejmuje wymianę osiągnięć i doświadczeń w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki społeczności Rejonu Wileńskiego i Powiatu Węgorzewskiego.

 

Umowa o współpracy transgranicznej między
Powiatem Węgorzewskim
i
administracją samorządową Rejonu Wileńskiego

   Współpraca z partnerami zagranicznymi w latach 2013 - 2015

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl