Starostwo Powiatowe w Węgorzewie przywraca bezpośrednią obsługę klientów

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Węgorzewskiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz wprowadzanym regulacjom prawnym
od 01 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym przywraca się bezpośrednią obsługę klientów.


Klienci muszą mieć na twarzy maseczkę zakrywającą usta i nos. Przy wejściu należy dłonie zdezynfekować płynem znajdującym się w budynku.

                  

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

 

Mając na uwadze obowiązek zachowania reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem epidemią oraz zachowania ciągłości pracy urzędu uprzejmie prosimy o rozważenie, czy konieczne jest osobiste stawienie się w urzędzie.

                                                                    

Do odwołania w przedsionku Starostwa udostępnia się urnę do składania korespondencji kierowanej do Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

 

Z pracownikami można kontaktować się telefonicznie lub mailowo.

 

Wykaz numerów do wydziałów: https://powiatwegorzewski.pl/kontakt

 

Procedury załatwiania spraw i numery rachunków bankowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie pod adresem:
http://bip.powiatwegorzewski.pl/procedury/114/wydzial/

 

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl