Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosł Tradycyjnych i Artystycznych

Kategorie: Pozostałe szkoły

Rodzaj: Ośrodek Szkoleniowy

Opis: Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosł Tradycyjnych i Artystycznych, działający przy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, istnieje od 1999 roku. Jest placówką kształcenia ustawicznego dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Działalność ośrodka ma na celu kultywowanie tradycji dawnego rzemiosła. Dzięki organizowanym kursom, zainteresowani (w tym osoby bezrobotne) mogą zdobyć podstawowe umiejętności rękodzielnicze i rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Istniejące pracownie: tkactwa, ceramiki, wyrobu kwiatów artystycznych i plastyki obrzędowej w 2015 roku otrzymały prawo używania znaku graficznego „Produkt Warmia Mazury”, który podkreśla ich znaczenie jako kulturowego produktu regionalnego.

Pracownie działają na kilku poziomach – wykonywane są tutaj rożnego typu wyroby na potrzeby Muzeum, realizowane są prace zlecone, przede wszystkim z zakresu rekonstrukcji historycznych i pamiątkarstwa. Organizowane są zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników, a także praktyki zawodowe dla studentów. Pracownicy prowadzą zajęcia i biorą udział w pokazach plenerowych.

Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.muzeum-wegorzewo.pl/pracownie-i-osrtia/osrtia/?L=0

Lokalizacja:

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: węgorzewski

Gmina: Węgorzewo

Adres: ul. Portowa 1

Miejscowość: Węgorzewo

Kod pocztowy: 11-600

Dane kontaktowe:

Telefon 1: 87 4273242

Telefon 2: 87 4275278

E-mail: mkl.wegorzewo@wp.pl

www: www.muzeum-wegorzewo.pl

Zdjęcia:

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl