Przebudowa drogi powiatowej Nr 1732N wraz ze zmianą nawierzchni na odcinku Pozezdrze – Kuty w ramach PROW 2014-2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Powiatu w Węgorzewie reprezentując Powiat Węgorzewski w sierpniu 2016 r. zawarł z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego dwie umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla operacji pn. „ Przebudowa wraz ze zmianą nawierzchni drogi powiatowej Nr 1732N na odcinku Pozezdrze – Kuty” oraz pn. „Przebudowa wraz ze zmianą nawierzchni dróg powiatowych nr 1756N na odcinku od DK 63 do miejscowości Pawłowo i nr 1758N na odcinku Rudziszki – Łęgwarowo w Powiecie Węgorzewskim”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dnia 24 października 2016 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Węgorzewska 4, 11-500 Gajewo dla robót objętych operacją pn. „ Przebudowa wraz ze zmianą nawierzchni drogi powiatowej Nr 1732N na odcinku Pozezdrze – Kuty”.

W wyniku operacji zostanie zmieniona nawierzchnia drogi powiatowej nr 1732N:

  1. odcinek I -  od msc. Pozezdrze do mostu na Sapinie – długość 1345 mb;
  2. odcinek II – w msc. Kuty o długości 708 mb oraz przebudowana zostanie droga na długości 46 mb, włączając w to budowę obustronnego chodnika o powierzchni 99,60 m².     

Łączna długość odcinka przewidzianego do zmiany nawierzchni i przebudowy wynosi 2,099 km.

Koszt robót budowlanych -  698 930,92 zł brutto

wnioskowane dofinansowanie z PROW 2014-2020 – 63,63%:  444 729,74  zł brutto

Opublikowano: 28 października 2016 15:11

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 899

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl