Dostosowanie internatów SOSW w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dnia 24 kwietnia 2017 r.  Starosta Halina Faj oraz Wicestarosta Krzysztof Kołaszewski, zawarli z przedstawicielami Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Panem Gustawem Markiem Brzezinem oraz Panią Wiolettą Śląską- Zyśk, umowę o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W ramach I Etapu Powiat Węgorzewski otrzymał dofinansowanie w wysokości 70 000,00  zł na realizację w 2017 r. zadania pn. „Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów”.

Etap I zadania, zgodnie z zawartą Umową, będzie obejmował dobudowę klatki schodowej do internatu nr I oraz wykonanie instalacji hydrantowej w internacie nr I.

Kolejne dwa etapy zadania planowane są do realizacji na lata 2018 - 2019.

Łączna wartość zadania wynosi około 616 tysięcy złotych, przy czym PFRON pokryje maksymalnie 50% wartości robót budowlanych.

Celem dofinansowania jest:

 - dostosowanie internatów nr I i III w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Węgorzewie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów.

- likwidacja barier architektonicznych.

- modernizacja ciągów komunikacyjnych.

- zwiększenie liczby łazienek ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- zapewnienie dostępności  osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń placówki(platforma dźwigowa, podjazdy).

- zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektów poprzez poprawę warunków komunikacji i ewakuacji jak również dostosowanie budynków p.poż.

Opublikowano: 16 maja 2017 15:10

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 701

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl