Uproszczone plany urządzania lasu dla Gminy Węgorzewo

 (link otworzy duże zdjęcie)

Powiat Węgorzewski przystąpił do „Sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla Gminy Węgorzewo”.

 

 

Zadanie, którego planowany koszt wynosi 21438 zł, dofinansowane jest w formie dotacji w kwocie 10 000 zł ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.

 

 

Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu dla Gminy Węgorzewo obejmuje opracowanie uproszczonego planu urządzania dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni 10 ha, niestanowiących własności skarbu państwa, na terenie gminy Węgorzewo w powiecie węgorzewskim. Przybliżona powierzchnia lasów wynosi 515 ha w 35 obrębach ewidencyjnych.

Opublikowano: 03 lipca 2017 11:29

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 2578

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl