Dostęp do szerokopasmowego Internetu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Podregion Ełcki, w skład którego wchodzi Powiat Węgorzewski,  został ujęty w ramach największego w historii funduszy europejskich naboru na dofinansowanie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej ( działanie 1.1 I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ( POPC)).

Projekt pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” będzie realizowany w dwóch etapach. Celem pierwszego z nich będzie podłączenie placówek oświatowych do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100Mb/s. Dzięki realizacji pierwszego etapu stworzone zostanie zaplecze dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, będącej nowym wymiarem kształcenia w Polsce. 

W drugim etapie to gospodarstwa domowe wykluczone cyfrowo (tzw. „białe plamy”) zostaną objęte dostępem do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30Mb/s.   

Projekt wpłynie na poprawę jakości życia społeczeństwa poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach wykluczonych cyfrowo.

3 października 2017 r. Pani Halina Faj i Pan Krzysztof Kołaszewski zorganizowali spotkanie z wykonawcą powyższego projektu na terenie naszego powiatu. Przedstawiciele Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. omówili harmonogram wykonania prac – zakłada się, że do końca 2018 r. dostępność do szerokopasmowej sieci uzyska 100% placówek oświatowych!  Pocieszająca informacja, to taka, że przez okres 10 lat przyłączone placówki oświatowe, z dostępem maksymalnie do 100Mb/s, będą zwolnione z opłat za Internet.  Zapowiedziano kolejne spotkanie, w ramach którego poznamy więcej szczegółów tego projektu.      

Opublikowano: 06 października 2017 12:31

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 772

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl