Komisja konkursowa wybiera najlepszy projekt herbu i flagi Powiatu Węgorzewskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z konkursem ogłoszonym przez Starostę Węgorzewskiego  na opracowanie projektu herbu i flagi Powiatu Węgorzewskiego,  27 listopada 2017 r., w godz.  od 14:00  do 16:00  w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie zebrali się członkowie Komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert.  

W skład Komisji wchodzą następujące osoby:

  1. Anna Faj – nauczyciel - historyk  w Zespole  Szkół  Ogólnokształcących

w Węgorzewie,

  1. Dorota Nowosad – plastyk, nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Węgorzewie,

  1. Krystyna  Jarosz -  historyk i kustosz w Muzeum  Kultury Ludowej w Węgorzewie,
  2. Ryszard  Karuzo -   regionalista, geograf, przewodnik,
  3. Sławomir Dobrowolski -  nauczyciel - historyk w Gimnazjum w Węgorzewie,
  4. Bogdan Rabij  - nauczyciel - historyk w Szkole Podstawowej w Sobiechach,
  5. Marek Zawadka – radny, Przewodniczący Komisji Doraźnej ds. herbu, flagi Powiatu        Węgorzewskiego,
  6. Krzysztof  Kołaszewski – radny, członek  Komisji Doraźnej ds. herbu, flagi Powiatu    Węgorzewskiego,
  7. Adam Maciej Florkiewicz - radny, członek  Komisji Doraźnej ds. herbu, flagi Powiatu    Węgorzewskiego.   

 

Podczas pierwszego posiedzenia Komisji wybrano jej przewodniczącego , którym został pan Marek Zawadka  oraz Sekretarza Komisji  pana Ryszarda Karuzo.

W  ramach konkursu w wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert z całego kraju, spełniających kryterium formalne.

Członkowie Komisji obecni na pierwszym posiedzeniu ( 6 osób)  zapoznali się wstępnie z ofertami  złożonymi do konkursu. Dwie spośród nich zawierały po  dwa projekty herbu i flagi. W sumie Komisja miała do wyboru 10 projektów graficznych herbu i flagi Powiatu Węgorzewskiego.

Kolejne posiedzenie Komisji , podczas którego odbyło się szczegółowe czytanie opisu wszystkich projektów graficznych wyznaczono na  30.11.2017 r (czwartek),  na godz. 15:00 również w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie. Podczas tego posiedzenia po wstępnej weryfikacji  złożonych projektów herbu i flagi , trzy z nich odrzucono, a pięć pozostałych będzie ocenianych  04 grudnia br. na kolejnym posiedzeniu Komisji konkursowej.

W pracach  Komisji konkursowej uczestniczy Barbara Dawcewicz-Pełnomocnik Starosty ds. promocji i kontaktów zagranicznych, która w ramach swoich obowiazków odpowiada za przeprowadzenie konkursu na wybrór projektu herbu i flagi Powiatu Węgorzewskiego.

Opublikowano: 01 grudnia 2017 15:19

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 632

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl