Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs na realizację zadań w latach 2018-2019.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Beneficjenci, czyli organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  mogą składać wnioski na realizajcę zadań publicznych  z zakresu rozwoju sektora pozarządowego; z zakresu rozwoju turystyki oraz z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Ogłoszenie konkursu znajduje sie na stronie : http://bip.warmia.mazury.pl zakładka : " organizacje Pozarządowe" - " Otwarte konkursy ofert".

Informacji udzielają też pracownicy Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie : tel. 89 512 58 75 ; 89 5125876; 724 777 741.

Opublikowano: 12 stycznia 2018 14:34

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 279

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl