Budowa łącznika ciągle trwa !!!

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

W ramach projektu pn. „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim”  roboty budowlane przy Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie ciągle trwają!  

 

Co prawda pogoda nie sprzyja pracom budowlanym na zewnątrz jednak trwa budowa wewnątrz. Powstają ścianki działowe na poziomie 0 łącznika. Widzimy zarysy szatni oraz łazienek i toalet. Są także schody prowadzące z poziomu 0 na poziom 1.


Cel projektu:

Wzrost jakości kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb rynku pracy poprzez polepszenie warunków kształcenia zawodowego w wyniku rozbudowy infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim do IX.2018 r.

W trakcie realizacji łączna wartość projektu uległa zmianie - aneksowano umowę o dofinansowanie i teraz wynosi: 2 650 952,82 zł - w tym udział środków unijnych: 2 162 816,12 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Powiatu Węgorzewskiego –  446 129,74 zł

 

Projekt  pn.:  „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim” nr  RPWM.09.03.01-28-0011/16-03 dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 I


Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.


Opublikowano: 01 lutego 2018 09:58

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 741

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl