XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z  „Kalendarzowym planem działania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego” , w dniu 15 lutego 2018 roku odbyły się eliminacje Powiatowe XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, której celem było popularyzowanie problematyki obrony cywilnej oraz przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowania nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Etap ten składał  się z dwóch części:

  • część I – test pisemny;
  • część II – sprawdzian z zadań teoretyczno – praktycznych;

 

Eliminacje powiatowe przeprowadził  Zespół Sędziowski powołany przez Starostę Węgorzewskiego w dniu 12 lutego br.w składzie:

1) Przewodniczący – Kierwonik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa – Krzysztof

                                    Laskowski ;

 

2.)Członkowie: ● przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji – sierż. sztab.   

                             Adrian Ożga i st. asp. Jurczak ; 

                           ● przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP –  mł. ogon. Łukasz

                              Radziwoniuk;

 

          W wyniku przeprowadzonych eliminacji powiatowych  poszczególne zespoły zajęły następujące miejsca:

 

     I miejsce : drużyna ZSO

                        w składzie: - Marcin Popławski;

                                           -  Krystian Wołąziewicz. 

 

     II miejsce : drużyna  ZSZ

                         w składzie: - Gabriela Habyk;

                                             - Orest Trusz.

 

    III miejsce : drużyna ZSZ

                         w składzie: - Aleksandra Budzińska;

                                            -  Kamil Staniszewski.

 

    IV miejsce : drużyna ZSO

                         w składzie: -  Sara Stadnyk;

                                             -  Kamila Kułaga.

 

Do III etapu Olimpiady na szczeblu województwa zakwalifikowała się:

 

 Drużyna  ZSO  w składzie:

 

1) Marcin Popławski

 

2) Krystian Wołąziewicz

 

 

Finał XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej odbędzie się   w dniu  2 marca 2018 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Opublikowano: 15 lutego 2018 14:36

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 363

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl