Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert 2018

 (link otworzy duże zdjęcie)


Starosta Węgorzewski informuje, że w drodze konkursu ofert, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, Zarząd Powiatu   w Węgorzewie, na posiedzeniu  20 marca 2018 r.  przyznał dotacje na zadania własne Powiatu Oferentom wg zalączonej informacji.

Ważne:

W przypadku gdy Oferent otrzymał mniejsze dofinansowanie zadania niż wnioskowana kwota  powinien przed podpisaniem umowy złożyć do Starostwa Powiatowego w Węgorzewie skorygowany budżet zadania. Wartość ogólna zadania oraz ilość zaplanowanych działań powinna pozostać bez zmian.

Informację o rozstrzygnięciu Konkursu ofer 2018 podano do publicznej wiadomości  22 marca 2018 r.  poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.powiatwegorzewski.pl, w zakładce Aktualności oraz w BIP, zakładka Organizacje Pozarządowe/Konkursy, a także na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, ul. 3 maja 17b.                                        

Opublikowano: 22 marca 2018 12:49

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

rozstrzygniecie_konkursu_ofert_2018can_doc0001.pdf [593.71 KB]

Wyświetleń: 305

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl