Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia „Zdrowie dla wszystkich”

 (link otworzy duże zdjęcie)

„Zdrowie dla wszystkich” to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC).

W 2018 roku celem WHO jest inspirować, motywować i doradzać podmiotom związanym z powszechną opieką zdrowotną, by powzięły odpowiednie działania sprzyjające powszechnej opiece zdrowotnej.

Nikt nie powinien wybierać między śmiercią, a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków, a kupieniem jedzenia” – Dyrektor Generalny WHO.

Niektóre z przesłań Światowego Dnia Zdrowia 2018:

  • Powszechna opieka zdrowotna polega na zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do

            świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie tam, gdzie i kiedy jest to    

            konieczne bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego.

  • Nikt nie powinien wybierać między dobrym stanem zdrowia, a innymi życiowymi potrzebami.
  • Powszechna opieka zdrowotna jest kluczem do zdrowia i dobrostanu ludzi i narodów.
  • Powszechna opieka zdrowotna jest osiągalna. Niektóre kraje poczyniły w drodze do jej osiągnięcia ogromne postępy. Wyzwanie to utrzymać jej dostępność na poziomie

            oczekiwanym przez obywateli.

  • Ponad 800 milionów ludzi (prawie 12% światowej populacji) wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne dla siebie, chorego dziecka lub innego członka rodziny. Ponoszą tzw. „wydatki na sytuacje nadzwyczajne”.
  • Każdy może wziąć udział w tworzeniu UHC, biorąc udział w dyskusji na temat UHC.

Więcej informacji ta temat tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia znajduje się na: BIP PSSE w Węgorzewie http://www.pssewegorzewo.bip.visacom.pl/ oraz www.who.int.

Opublikowano: 28 marca 2018 12:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 456

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl