Mamy wreszcie Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

Dobra wiadomość dla mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego. 

Warmińsko -  Mazurski Kurator Oświaty Zarządzeniem nr 20/2018 z dnia 26 marca 2018 r. wskazał Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Węgorzewie, jako poradnię, w której będą działały zespoły wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

Informacji udziela:

Jolanta Aleksandra Rodzewicz
www.poradniawegorzewo.pl
Tel. (87) 427 25 03

Opublikowano: 03 kwietnia 2018 08:39

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 612

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl