Gra decyzyjna Zespołu Kierowania Starosty i poszczególnych gmin z przedstawicielami 16 DZ

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 10 kwietnia br. w PCZK w ramach podróży historyczno-geograficznej 16 DZ , odbyła się gra decyzyjna przedstawicieli PZZK, GZZK  i Zespołów Kierowania poszczególnych gmin wspólnie z  kierowniczą kadrą 16 DZ  nt: „ Możliwości zabezpieczenia przemieszczenia  i dyslokacji wojsk operacyjnych na terenie powiatu przez organy administracji państwowej”.


W grze uczestniczyli:

 

a.     Z ramienia władz samorządowych i służb:

-       Wicestarosta;

-       wybrani przedstawiciele PZZK;

-       Burmistrz Węgorzewa;

-       pracownik UM ds. obronnych;

-       Z-ca Wójta Gminy Budry;

-       pracownik UG Budry ds. obronnych;

-       Wójt Gminy Pozezdrze;

-       pracownik UG Pozezdrze ds. obronnych;

-       Dyrektor MCZ Szpital Powiatowy w Węgorzewie;

-       Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych;

-       Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny;

-       Komendant Powiatowy PSP;

-       Komendant Powiatowy Policji;

-       Przedstawiciel Nadleśnictwa Borki;

-       Przedstawiciel PSG Olsztyn.

 

b.     Z ramienia 16 DZ:

-        Dowódca 16 DZ;

-       Z-ca Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej;

-       Dowódca 15 Brygady Zmechanizowanej;

-       Dowódca 1 Brygady Pancernej;

-       Z-ca  Szefa Sztabu 16 Dywizji Zmechanizowanej;

-       Dowódca 9 Brygady Kawalerii Pancernej;

-       Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej;

-       Dowódca 11 pułku artylerii;

-       Dowódca 15 pułku przeciwlotniczego;

-       pozostała kierownicza  kadra 16 DZ.

 

W toku gry decyzyjnej zapoznano zebranych z możliwościami poszcególnych samorządów w zakresie:

-       udzielenie pomocy w zakresie opieki medycznej dla jednostki wojskowej;

-       zabezpieczenie drożności głównych ciągów komunikacyjnych na terenie powiatu;

-       zabezpieczenie funkcjonowania „infrastruktury krytycznej” - infrastruktury ważnej dla funkcjonowania powiatu;

-       zabezpieczenie ładu i porządku publicznego na rzecz obywateli – gotowość do realizacji zdań przez Policję , PSP,

        OSP, Straż Miejską. Funkcjonowanie szkół i zakładów pracy;

-       możliwości wydzielenia do wykonywania zadań na rzecz SZ maszyn , urządzeń oraz ludzi  w zorganizowanych

         grupach, a także materiałów typu drewno i materiały budowlane;

-       możliwość dostarczania  paliw płynnych, smarów. Wytypowane warsztaty do napraw sprzętu wojskowego;

-       możliwości tymczasowego zakwaterowania , wyżywienia (produkty żywnościowe, pieczywo, napoje).Hurtownie,

        pralnie ,łaźnie;

-       określenie przez Lasy Państwowe możliwości czasowego rozlokowania sprzętu wojskowego na obszarach leśnych.

        Możliwość pozyskania drewna na potrzeby działania jednostek wojskowych;

-       zagrożenia epidemiologiczne na terenie powiatu;

-       odziaływanie informacyjne na społeczność lokalną w celu niedopuszczenia do paniki;

-       działanie Punktu Kontaktowego HNS w starostwie oraz osób z poszczególnych gmin w ramach wsparcie sił

        sojuszniczych przemieszczających się lub przebywających na terytorium RP.

Opublikowano: 12 kwietnia 2018 09:29

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 271

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl