Wielokulturowość powiatu węgorzewskiego - taki temat zgłębiali goście z Kaliningradu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Do Węgorzewa, 30 maja br.  (środa)  przyjechała grupa ( 50 osób)  przedstawicieli środowiska naukowego, samorządowego, gospodarczego oraz studenci z Kaliningradu . Tematem  przewodnim tegorocznej wizyty studyjnej gości z Kaliningradu była „Rola samorządów w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego wielonarodowościowym regionie: rosyjskie praktyki i doświadczenia międzynarodowe”.

Podobnie jak w latach ubiegłych  delegacja z Kaliningradu została przyjęta przez Starostę Węgorzewskiego i Burmistrza Węgorzewa, włącznie z podziałem kosztów z tym związanych. Personalnie organizacją wizyty z ramienia Starostwa  zajęła się Barbara Dawcewicz – Pełnomocnik Starosty Węgorzewskiego ds. promocji i kontaktów zagranicznych przy współpracy z Barbarą Białobrzeską – Kierownikiem Biura Informacji Turystycznej i Dyrektorem WCK Mirosławem Błudniem oraz Dyrektorem MKL Magdaleną Górniak. Podczas wizyty gości z Kaliningradu rolę gospodarzy pełnili; Wicestarosta Krzysztof Kołaszewski i Wiceburmistrz Andrzej Lachowicz. Natomiast koordynatorem wszystkich zaplanowanych działań w dniu pobytu grupy z Kaliningradu z ramienia Starostwa była Anna Czapska – Główny Specjalista ds. edukacji i promocji zdrowia.

Z uwagi na temat wiodący tegorocznej wizyty ...dziedzictwo kulturowe… w programie zaplanowano min.  prelekcję dr Marka Jerzego Łapo pt. „ W pruskiej ziemi”, który przedstawił ją w Węgorzewskim Centrum Kultury (WCK). Był to wykład z prezentacją multimedialną opisujący groby  i cmentarze wojenne na terenie Prus Wschodnich, ze szczególnym uwzględnieniem Węgorzewa i okolic. Ukazanie różnorodnych form nekropolii w świetle szacunku dla poległych, lokalizacji w krajobrazie, organizacji przestrzennej założenia. W WCK zaprezentowano również wystawę  malarstwa Ewy Roch „ Pejzaż Mazurski”. Następnie goście udali się do Muzeum Tradycji Kolejowej w Węgorzewie, prowadzonego przez Fundację „Dziedzictwo Nasze” w Węgorzewie, z  siedzibą w pomieszczeniach dawnego dworca kolejowego. Gości przyjęła osobiście Prezes Barbara Grąziewicz-Chludzińska. Kolejnym obiektem było  Muzeum Kultury Ludowej i Park Etnograficzny nad Węgorapą, w tym: Budynek główny –  Wystawa pt. „Wierni towarzysze”. Wystawa manierek wojskowych ze zbiorów Łukasza Józefa Hubacza  z czasów poprzedzających odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz wystawa pt. „A kwiatów za lata nazbierało się dużo” i Skansen wystawy stałe wraz z  pokazem rzemiosł (garncarstwo, tkactwo, kwiaty): „Cztery pory roku w izbie chłopskiej", „Rzemiosło wiejskie – narzędzia i wytwory", „Kultura materialna nowych mieszkańców Mazur" oraz „Dar dla Muzeum” . Gości oprowadzała pracownica MKL  Marharyta Stępniak.

Zwieńczeniem poznawania wielokulturowości powiatu węgorzewskiego była prezentacja kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Węgorzewie pod przewodnictwem księdza Klemensa Litwina oraz występ Chóru „OJCZYZNA”, który był niezwykłym przeżyciem duchowym i jednocześnie podsumowaniem programu wizyty gości z Kaliningradu.

Przed wyjazdem z Węgorzewa goście z Kaliningradu odwiedzili również cmentarz żołnierzy z I wojny św. nad jez. Święcajty (punkt widokowy).

Celem  utrwalenia zdobytych informacji i wrażeń przekazano gościom z ramienia Starostwa i Gminy Węgorzewo ( Biuro Informacji Turystycznej)  materiały i gadżety promocyjne .

Starosta Węgorzewski Halina Faj składa podziękowania dla wszystkich współorganizatorów wizyty studyjnej gości z Kaliningradu oraz za wsparcie merytoryczne i finansowe, a szczególnie członkom Chóru OJCZYZNA za piękny koncert w kościele.

Opublikowano: 01 czerwca 2018 15:28

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 292

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl