Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Powiatu w Węgorzewie

Zapraszamy na XLVII Sesje Rady Powiatu w Węgorzewie w dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek)  o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie (ul. 3 Maja 17B w Węgorzewie, I piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu w Węgorzewie.
 5. Informacje z działalności międzysesyjnej:
  1. Przewodniczącego Rady Powiatu.
  2. Komisji stałych Rady Powiatu.
  3. Komisji doraźnej ds. herbu, flagi Powiatu Węgorzewskiego.
  4. Zarządu Powiatu
  5. Zapytania radnych do przekazanych informacji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.
 7. Wystąpienia przedstawicieli Samorządów Gminnych.
 8. Zatwierdzenie wystąpienia pokontrolnego w sprawie sprawdzenia utrzymania dróg powiatowych
  w I kwartale 2018 roku – wizja lokalna.
 9. Procedura udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie.
  1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2017 rok.
  2. Zapoznanie się z wnioskiem oraz opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie za 2017 rok.
  3. Zapoznanie się z uchwałą RIO w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Węgorzewie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2017 rok oraz uchwałą RIO w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2017 r. (projekt nr 1 ).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie. (projekt nr 2).
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Węgorzewski (projekt nr 3).
  2. zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej. (projekt nr 4).
  3. zmian budżetu Powiatu na 2018 rok (projekt nr 5).
  4. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018– 2026 (projekt nr 6).
 11. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Porządek obrad sesji i komisji jest dostępny na stronie BIP w zakładce Rada Powiatu; bezpośrednie linki poniżej.

 

http://bip.powiatwegorzewski.pl/system/obj/4133_Porzadek_Sesji_28.06.2018.pdf

http://bip.powiatwegorzewski.pl/system/obj/4134_Porzadek_Komisji_28.06.2018.pdf

 

Opublikowano: 22 czerwca 2018 15:08

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 185

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl