Uproszczone plany urządzania lasu dla Gminy Budry i Gminy Pozezdrze

 (link otworzy duże zdjęcie)

Powiat Węgorzewski przystąpił do „Sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu dla Gminy Budry i Gminy Pozezdrze” .

 

Zadanie, którego planowany koszt wynosi 28 080 zł, dofinansowane jest w formie dotacji w kwocie 7 135 zł ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.

 

Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu dla Gminy Budry i Gminy Pozezdrze obejmuje opracowanie uproszczonego planu urządzenia dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności skarbu państwa, na terenie gminy Budry i gminy Pozezdrze w powiecie węgorzewskim. Przybliżona powierzchnia lasów (wg stanu z ewidencji gruntów) będąca przedmiotem zamówienia wynosi 722 ha (418 ha na terenie gminy Budry i 304 ha na terenie gminy Pozezdrze.

Opublikowano: 02 lipca 2018 11:07

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 202

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl