Afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Budry

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

 

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie, PLW wydał  w dniu 1 sierpnia decyzję 146/2018 nakazującą zabicie wszystkich świń w gospodarstwie w miejscowości  Sąkieły Małe, Gmina Budry i ich utylizację oraz szereg innych nakazów i zakazów mających zabezpieczyć przed rozprzestrzenieniem się choroby.

Dnia 2 sierpnia 2018  roku Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał Zawiadomienie nr  PIW -Z. 401ASF/1-1/2018 o stwierdzeniu wystąpienia z dniem 2 sierpnia 2018r.  afrykańskiego pomoru świń ASF u trzody chlewnej: w miejscowości  Sąkieły Małe, Gmina Budry.

W dniu 3 sierpnia br. zgodnie z decyzją PLW dokonano zabicia wszystkich świń  w gospodarstwie, przekazania zwłok do zakładu utylizacyjnego, przeprowadzono oczyszczanie i dezynfekcji gospodarstwa.

W dniu 3 sierpnia  Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał  Rozporządzenie Nr 7  z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Budry. W rozporządzeniu :

 Określa się:

1)    obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń o promieniu 3 km wokół ogniska choroby stwierdzonego w miejscowości Sąkieły Małe, obejmujący miejscowości: Zabrost Wielki, Sąkieły Małe, Piotrowo, Dąbrówka Nowa w ich granicach administracyjnych;

2)    obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń sięgający 7 kilometrów poza obszar zapowietrzony, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości, w ich granicach administracyjnych:

 a) w powiecie węgorzewskim w gminie Budry: Budzewo, Wydutki, Popioły, Grądy Węgorzewskie, Kaczorówka, Brzozówko, Budry, Bogumiły, Dowiaty, Wężówko, Pochwałki, Pietrele, Więcki, Wola, Droglewo, Pawłowo, Sobiechy, Ołownik, Olszewo Węgorzewskie, Maryszki;

b) powiecie gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie: Mieduniszki Małe, Brożajcie, Antomieszki, Biały Dwór, Rapa, Żabin, Stare Gajdzie, Ściborki, Miczuły

           

W obszarze zapowietrzonym:

zakazuje się:

 1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody Powiatowe go Lekarza Weterynarii w Węgorzewie ;

 2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgorzewie;

 3) organizowania targów, wystaw zwierząt i odłowów zwierząt łownych;

4) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgorzewie;

6) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgorzewie;

 

W obszarze zagrożonym:

zakazuje się:

1 ) wywożenia świń oraz materiału biologicznego swiń z gospodarstw , bez zgody właściwych PLW ;

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg  w gospodarstwach, bez zgody właściwych powiatowych lekarzy weterynarii ;

 3) organizowania targów,  wystaw zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych;

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo  przyjęty na obszarze powiatu węgorzewskiego i powiatu gołdapskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędow5rm Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

 

 

Opublikowano: 04 sierpnia 2018 12:27

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 518

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl