Termomodernizacja budynku Starostwa

 (link otworzy duże zdjęcie)

12 lipca 2018 r. Starosta - Halina Faj, Wicestarosta - Krzysztof Kołaszewski i Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sakowska - zawarli  umowę z Województwem Warmińsko – Mazurskim o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie”


Zakres operacji:

I. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego polegać będzie na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu oraz obróbki blacharskie.

 

II. Na dachu budynku zamontowane zostaną moduły fotowoltaiczne (zestaw solarny LED) produkujące prąd do oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa oraz montaż 3 lamp,  co umożliwi zmniejszenie kosztów oświetlenia terenu przy budynku Starostwa o 50%.

 

III. Zostanie poszerzona oferta infrastruktury  turystycznej i rekreacyjnej poprzez  montaż solarnej ławki. Każdy będzie mógł skorzystać z „zielonej energii” ładując swój telefon – w ten sposób chcielibyśmy przełamać stereotypowe myślenie o korzystaniu z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Dodatkowo ławka będzie miała funkcję stojaka na rowery oraz stacji naprawczej do rowerów (również wózków dziecięcych) z kompresorem. Ławka ustawiona zostanie na parkingu Starostwa.

 

Realizacja operacji umożliwi osiągnięcie celu: „Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie i tworzenie instalacji odnawialnych źródeł energii - montaż oświetlenia solarnego budynku oraz ławki solarnej oraz utrzymaniu zmodernizowanego budynku i obiektów oświetlenia przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej.”

 

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest:

- Liczba wybudowanej lub rozbudowanej punktowej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej -  szt. 1  

- Liczba zmodernizowanych obiektów publicznych i gospodarczych i oświetlenia publicznego – 1 szt.

- Spadek zużycia energii w obiektach poddanych termomodernizacji i wykorzystujących odnawialne źródła energii – 20%;

- Spadek kosztów oświetlenia – 50%;

- Liczba zmodernizowanych obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową – szt. 1; 

– Liczba utrzymanych miejsc pracy – 1 etat.

 

Koszt ogólny  zadania to 362 061,78 zł –  z czego wkład własny Powiatu  - 198 554,78 zł.

Inwestycja  w 45,16%  otrzyma pomoc finansową w wysokości 163 507,00 zł z czego 138 980,95 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego a 24 526,05 z publicznych środków krajowych.

 

Powiat Węgorzewski  ogłosił  pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, niestety jedyna otrzymana oferta przekroczyła środki finansowe zaplanowane przez Beneficjenta. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone ponowne postępowanie przetargowe.

W przypadku pytań lub problemów należy kontaktować się z Wydziałem Środowiska Budownictwa i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie – nr tel. 087 427 76 00, 087 427 76 40.

 

Opublikowano: 06 września 2018 14:12

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 462

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl