Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy na 2019 rok.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Powiatu w Węgorzewie w dniu 11 września 2018r r., na podstawie  Uchwały  
Nr IV/24/2011  Rady Powiatu w Węgorzewie  z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  ogłasza konsultacje :

1. Przedmiot konsultacji :

projektu  Uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawie

Programu  współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r.” (Załącznik nr 1).

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji :

  • Konsultacje trwają od 11 września 2018 r.  do 18 września 2018 r., do godz. 15:00.
  • Uwagi, opinie do projektu uchwały należy zgłaszać drogą mailową: promocja@powiatwegorzewski.pl,  na piśmie, osobiście  w Sekretariacie Starostwa lub korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
    ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo.
  • Bezpośrednie konsultacje odbędą się 18 września 2018 r, od godz. 15:00  
    w Starostwie Powiatowym  w Węgorzewie, Sala Konferencyjna.

3. Forma konsultacji:

Zamieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe/Konsultacje.

 

4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest  Pełnomocnik Starosty ds. promocji i kontaktów zagranicznych.  

 Podano do publicznej wiadomości  11 września 2018r.


Opublikowano: 11 września 2018 15:01

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

program_wspolpracy_na_2019_r.pdf [163.45 KB]

uchwala_rady_powiatu_program_wspolpracy_na_2019.pdf [87.53 KB]

ogloszenie__konsultacji_programu_na_2019.pdf [185.7 KB]

formularz_do_zglaszania_uwag_do_programu_na_2019_r.doc [33 KB]

Wyświetleń: 261

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl