Wybieramy przedstawiciela Powiatu Węgorzewskiego do Społecznej Rady Seniorów Województwa- Warmińsko-Mazurskiego.

 (link otworzy duże zdjęcie)

          Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w dniu 14 sierpnia 2018 r. przyjął Uchwałę Nr 36/772/18/V w sprawie: powołania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dokument dostępny jest pod adresem: www.bip.warmia.mazury.pl → akty prawne → uchwały zarządu).

Rada będzie ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Główny cel jej działania to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

W skład Rady wejdą m.in. reprezentanci senioralnych organizacji pozarządowych oraz senioralnych grup nieformalnych z powiatów, w których zostaną zorganizowane konferencje plenarne organizacji senioralnych działających na terenie danego powiatu. Wyjątek stanowi powiat olsztyński i elbląski, z których kandydaci zostaną wskazani przez Rady Seniorów działające odpowiednio w Olsztynie i Elblągu, bez konieczności przeprowadzania konferencji plenarnych.

Konferencje plenarne organizowane będą według załącznika nr 1 do Zasad wyboru i funkcjonowania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyjętych ww. uchwałą.

W powiecie węgorzewskim ww. konferencja odbędzie się 14 września br. g. 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17b.

Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w powyższym wydarzeniu, podczas którego zostanie wyłoniony przedstawiciel powiatu węgorzewskiego do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Państwa aktywność i zaangażowanie pozwolą na ukonstytuowanie się gremium, które będzie reprezentowało interesy osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego,
a także przyczyni się do  wzmocnienia rzecznictwa środowisk seniorskich wobec organów administracji publicznej, a także wielu innych podmiotów i instytucji.

Osobą do kontaktu jest:

Barbara Dawcewicz

Pełnomocnik Starosty ds. promocji i kontaktów zagranicznych

tel. 663 745 828

Opublikowano: 11 września 2018 16:08

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zal_1_formularz_zgloszeniowy.doc [81.5 KB]

zalacznik_do_uchwaly.pdf [323.57 KB]

uchwala_36_772_18_v.pdf [161.8 KB]

informacje_dodatkowe.docx [40.1 KB]

Wyświetleń: 349

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl