Starosta Węgorzewski otrzymała tytuł " Samorządowca 20-lecia"

 (link otworzy duże zdjęcie)

Związek Powiatów Polskich wspólnie z Biurem Programu "Niepodległa" zorganizowali  11 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie Zgromadzenie Jubileuszowe ZPP.

W jubileuszowym zgromadzeniu  uczestniczyli delegaci reprezentujący powiaty i miasta na prawach powiatu z całej Polski, w tym również Starosta Węgorzewski Halina Faj.
Zgromadzenie zaszczycili również swą obecnością goście związani z samorządem powiatowym poprzez pełnioną w przeszłości lub obecnie funkcję, czy też solidaryzujący się z  ze  Związkiem Powiatów Polskich.

Wydarzenie to nie bez powodu zorganizowano na   Zamku Królewskim w Warszawie. Otóż 20 lat temu  w tym szczególnym miejscu  odbyło się uroczyste wręczenie Aktów erekcyjnych przedstawicielom wszystkich powiatów.

Ponadto rok 2018 jest dla samorządów terytorialnych rokiem szczególnym ponieważ  100 lat temu Polska odzyskała Niepodległość. W tamtym okresie odradzał się także samorząd terytorialny będący podwaliną pod budowanie wolnego Państwa polskiego. Z kolei 20 lat temu, 5 czerwca 1998 roku, uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym – usamorządowione zostały wspólnoty powiatowe. 

Jubileuszowy charakter zgromadzenia  miał charakter refleksyjny ale też był okazja do pochylenia się nad przyszłością samorządu powiatowego oraz przedstawienia wizji przyszłości samorządu powiatowego.

Podczas Sesji  inauguracyjnej dyrektor Biura  ZPP  Rudolf  Borusiewicz przedstawił krótkie kalendarium odradzania się samorządu terytorialnego – fundamentu państwowości niepodległej Polski.

Następnie dr hab. Dawid Sześciło (kierownik Zakładu Nauki Administracji na Wydziale Prawa Administracji    Uniwersytetu    Warszawskiego) przedstawił „Raport  XX - lecia  powiatów  w  Polsce”. Następnie  głos  zabierze  zastępca  dyrektora  Biura  ZPP Grzegorz   P.   Kubalski przedstawił  dorobek  20-lecia  samorządu  powiatowego.  W  ostatniej  części  tego  bloku  głos zabrał Wojciech J. Konat, który zobrazował stan finansów powiatów na przestrzeni ostatnich lat.W dalszej część  jubileuszowej Sesji plenarnej. pt. „Refleksje 2018+ z dwóch perspektyw” wystąpiło jeszcze wielu znamienitych gości.

Podsumowaniem Jubileuszowego Zgromadzenia było uroczyste wręczenie  Honorowych Statuetek Związku Powiatów Polskich wraz z nadanymi tytułami „Starosta 20-lecia” oraz „Prezydent 20-lecia”. Zostały one wręczone samorządowcom, którzy aktywnie uczestniczyli w chwili przekazywania Aktów erekcyjnych powiatom, a następnie przez lata (aż do dzisiaj) pełnią swoją funkcję.

Starosta Węgorzewski Halina Faj swoją statuetkę „Starosta 20-lecia” otrzymała  15 września 2018 r z rąk Andrzeja Nowickiego Starosty Piskiego (członka zarządu ZPP) podczas dożynek Powiatowych  Węgorzewie .

 

Opublikowano: 17 września 2018 16:10

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 265

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl