Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Z przyjemnością informujemy, że podczas  konferencji, która odbyła się  odbędzie się 14 września br. g. 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie wybrano  przedstawiciela powiatu węgorzewskiego do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedstawicielem z powiatu węgorzewskiego został pan Stanisław Wróbel Prezes  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Regionalny w Węgorzewie.

 Przypominamy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 sierpnia 2018 r. przyjął Uchwałę Nr 36/772/18/V w sprawie: powołania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dokument dostępny jest pod adresem: www.bip.warmia.mazury.pl → akty prawne → uchwały zarządu).

Społeczna rada Seniorów będzie ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Główny cel jej działania to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

W skład Rady wejdą m.in. reprezentanci senioralnych organizacji pozarządowych oraz senioralnych grup nieformalnych z powiatów, w których zostaną zorganizowane konferencje plenarne organizacji senioralnych działających na terenie danego powiatu. Wyjątek stanowi powiat olsztyński i elbląski, z których kandydaci zostaną wskazani przez Rady Seniorów działające odpowiednio w Olsztynie i Elblągu, bez konieczności przeprowadzania konferencji plenarnych.

 

Opublikowano: 18 września 2018 10:06

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 187

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl