„Obrazy słowem malowane”

 (link otworzy duże zdjęcie)

25.10.2018 r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbył się IV Wojewódzki Konkurs Humanistyczny „Obrazy słowem malowane”. W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem: Obrazy i portrety sławnych Polaków”. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe.

 Do konkursu zgłosił się Zespół Placówek Edukacyjnych z Gołdapi, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Giżycka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Węgorzewa. Uczniowie mieli za zadanie opisać obraz lub portret  z uwzględnieniem słownictwa charakterystycznego dla opisu, podzielić się swoimi osobistymi wrażeniami  a także zwrócić uwagę na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. Na wykonanie tego zadania każdy uczestnik miał 60 minut. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie: Pani Anna Czapska (przewodnicząca), pani Anna Jaremus- Furtan  i pani Małgorzata Piskorz.

Wyniki Konkursu:
Kategoria I - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum: 
I miejsce-Patrycja Pędzich , Dominika Ołów

II miejsce-Paweł Werkowski
III miejsce-Angelika Sieraniewicz
Kategoria II – Szkoła Branżowa I stopnia  i ZSZ:
I miejsce-Marzena Baranowska
II miejsce-Joanna Charaman
III miejsce-Aleksandra Kaczmarska
Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Bielińska, Łukasz Pietrewicz oraz Kamil Kasperowicz.

Podczas pracy komisji konkursowej uczestnicy  wzięli udział w wycieczce do Jednostki Wojkowej. Uczniowie obejrzeli film przedstawiający zadania żołnierzy z 11 Mazurskiego Pułku Arylerii a także zwiedzili Salę Tradycji znajdującą się na terenie Jednostki.

Opublikowano: 29 października 2018 09:52

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 189

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl