Uczestniczyliśmy w XII Forum Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na zaproszenie pani Iriny Korol,  Prezesa Stowarzyszenia Dom Polski im. Fryderyka Chopina w Czerniachowsku delegacja Powiatu Węgorzewskiego, w składzie:

      1. Pani Halina Faj – Starosta Węgorzewski

     2. Pani Barbara Dawcewicz- Pełnomocnik Starosty ds. promocji i kontaktów zagranicznych

     3. Krystyna Jarosz  - kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

oraz  pan Tomasz Stępniak - kierowca,

wzięła udział w XII Forum Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego poświęcone 100-leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Forum odbywało się w terminie od 25 do 28 października br. delegacja z Powiatu uczestniczyła w jednym dniu tj. 27 października br. (sobota). Do Czerniachowska na Forum przybyły również przedstawicielki Fundacji „Dziedzictwo Nasze”, prezes Barbara Chludzińska i  Ludmiła Kalinina-Kowal.

Oprócz delegacji z Węgorzewa, w Forum uczestniczyła również delegacja z Giżycka, Konsul wizowy Joanna Strubińska z Konsulatu Genralnego RP w Kaliningradzie , przedstawicielka Marszałka Woj. Warmińsko -Mazurskiego przedstawiciele Polonii z całego Obwodu Kaliningradzkiego.

Gospodarzy Miejskiego  Czerniachowksiego Okręgu reprezentował osobiście Szef Administracji Siergiej Bułyczew i jego zastępca Irina Duszakiewicz oraz pan  Oleg Łucuk - Szef Czerniachowskiego Miejskiego Okręgu. Rolę Gospodyni w Centrum Kultury pełniła  Tama Szacka.

Podczas uroczystej Gali w Centrum Kultury Starosta Węgorzewski Halina Faj przekazała Wspólnocie Polskiej " Dom Polski im. Jana Kochanowskiego w Oziersku drukarkę (z zapasem tuszy), o którą prosiła prezes tego Stowarzyszenia pani Natalia Kidjajkina. Drukarka będzie wykorzystywana w Domu Polskim przez członków Polonii. Poza tym wszystkie zespoły polonijne otrzymały mazurskiego sękacza i Ptasie Mleczko Natomiast organizatorce Forum Irinie Korol Starosta wręczyła kosz z  mazurskimi przysmakami. Przedstawiciele  czerniachowskiego samorządu zostali obdarowani pamiątkowymi gadżetami Powiatu Węgorzewskiego.

Program tegorocznego Forum był bardzo zróżnicowany, a przedstawione tematy i przedsięwzięcia  niezwykle istotne z uwagi na obchodzony  jubileusz odzyskania niepodległości przez Polskę. Między innymi odbyła się wystawa znaczków pocztowych- Technika – stałoryt, której autorem jest profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Przemysław Krajewski – autor wszystkich prac eksponowanych na wystawie.

W sobotę , 27.10.2018r. odbyła się Prelekcja naukowa pn. „ Polskie kwiaty historii ojców” w obwodzie kaliningradzkim. Prelekcje wygłosili min. dr hab. Historii , prof. Sergiusz Leończyk,  Irina Treń członkini Stowarzyszenia Dom Polski w Czerniachowsku, która przedstawiła  temat „ Z historii Polaków w Insterburgu”;  pani Krystyna Jarosz – kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie przedstawiła prezentacje multimedialną pn. : Pamiątki historyczne – Piłsudczana „ i galerię „ Z Miłości do Niepodległości”. Wystąpiły również  Szczerbatiuk Ewelina i Jana Kuliszewa -  uczennice 9-tej klasy szkoły podstawowej z Czerniachowska, członkinie Kółka Historycznego „Nasz Kraj” funkcjonującego w Centrum twórczości dzieci i młodzieży w Czerniachowsku. Pani Alisa Jelisiejewa przedstawiła temat pn.  „Droga do Kanta”.

W drugiej części Forum odbyła się uroczysta Inauguracja Forum w  Miejskim Domu Kultury, w tym Koncert Galowy – Prezentacja dorobku kulturalnego organizacji polonijnych z obwodu kaliningradzkiego. Wystąpił min. zespół  polskiej piosenki Królewczanie z Kaliningradu , zespół z Polonii z Czerniachowska i  Poleska, oraz inne wokalno- taneczne polonijne zespoły folklorystyczne. Na zakończenie Forum , gościnnie wystąpił zespół   folklorystyczny  SPAROGI z  MGOK  Olsztynek.

Opublikowano: 29 października 2018 12:36

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 263

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl