Zapraszamy na bezpłatne szkolenie "Animator czasu wolnego"

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza na szklenie pn. „ANIMATOR CZASU WOLNEGO”, które odbędzie się w terminie 08-09 grudnia 2018r. (sobota – niedziela” w godz. 9.00-15.30 w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach (ul. Olsztyńska 54, budynek GOKiR).

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie animacji czasu wolnego. Liczba miejsc jest ograniczona – zaplanowano udział 20 osób.

Zasady rekrutacji na szkolenie:

  • złożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 30 listopada br. w biurze stowarzyszenia w Węgorzewie lub Wilkasach lub przesłanie skanu podpisanego formularza na maila;
  •  wiek od 16 do 25 lat oraz kobiety (tzw. grupy de faworyzowane);
  •  opis doświadczenia społecznego związanego z animacją, w szczególności jako wolontariusz na różnego rodzaju imprezach i wydarzeniach;
  • uzasadnienie potrzeby udziału w szkoleniu;
  • organizator nie zapewnia transportu na szkolenie;
  • zakłada się udział osób z każdej gminy członkowskiej LGD (Węgorzewo, Budry, Pozezdrze, Giżycko - tylko gmina wiejska, Kruklanki, Miłki, Wydminy, Ryn, Srokowo).
  • o zakwalifikowaniu się na szkolenie, uczestnicy będą powiadamiani telefonicznie najpóźniej do 04 grudnia br.

W załączeniu:
- program DZIEŃ I
- program DZIEŃ II
- formularz zgłoszenia

Szczegółowe informacje, można uzyskać w biurach stowarzyszenia:

-  Węgorzewo: Plac Wolności 1b, tel. +48 87 428 47 41; e-mail: biuro@mazurylgr.pl

-  Wilkasy: ul. Olsztyńska 54, tel. +48 428 29 51, e-mail: promocja@mazurylgr.pl

Szkolenie dofinansowane jest w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Z poważaniem

Barbara Dawcewicz

Prezes

Stowarzyszenia LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie"

Opublikowano: 08 listopada 2018 16:12

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

formularz_zgloszenia.docx [139.1 KB]

program_i_dzien_szkolenia.docx [134.05 KB]

program_ii_dzien_szkolenia.docx [133.6 KB]

Wyświetleń: 142

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl