I Sesja Rady Powiatu w Węgorzewie VI kadencji 2018-2023

 (link otworzy duże zdjęcie)

I Sesja Rady Powiatu w Węgorzewie VI kadencji 2018-2023 odbyła się 22  listopada 2018 r. Uroczystego otwarcia pierwszej Sesji dokonał  Radny Senior pan Józef Pawlik. Z okazji obchodzonego jubileuszu 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę odśpiewano hymn narodowy. Następnie Pani Irena Fiedosewicz – Stecyk,  Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej wręczyła nowo wybranym radnym  zaświadczenia o wyborze na radnego. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu  radni złożyli ślubowanie. W dalszej część sesji Rady Senior pan Józef Pawlik stwierdził prawomocności obrad, które wyniosło 100% quorum, i stwierdził, że w związku z tym Rada uprawniona jest do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii.

Pierwszym zadaniem  radnych było głosowanie nad wyborem przewodniczącego rady powiatu. W wyniku przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną głosowania, stosunkiem głosów 8/7  funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu w Węgorzewie  powierzono pani Halinie Irenie Faj . Dalsze prowadzenie Sesji przejęła już Przewodnicząca. Po zrealizowaniu postanowienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie na wniosek Przewodniczącej  Rady, dokonano rozszerzenia porządku obrad.

Kolejno realizując poszczególne punkty porządku obrad Rada dokonała wyboru w głosowaniu tajnym na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu pana Adama Roczniaka, który uzyskał 8 głosów „za”. Następnie funkcję Przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych i Finansów powierzono panu Eugeniuszowi Pieczulowi, a  funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych i Finansów  panu  Zenonowi Pomianowi. W ostatnich punktach  porządku obrad, w głosowaniu tajnym, stosunkiem głosów 8/7 Rada wybrała Starostę Węgorzewskiego powierzając tę funkcję pani Marzennie Jolancie Supranowicz, natomiast funkcję Wicestarosty panu Mariuszowi Fatyga (stosunkiem głosów 9/6).  Funkcję  członka zarządu powierzono natomiast panu Andrzejowi Krukowi ( stosunkiem głosów 11/4).

Uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie są dostępne na stronie BIP Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
w zakładce Rada Powiatu; bezpośredni link:   http://bip.powiatwegorzewski.pl/akty/96/typ/1/.

 

 

Opublikowano: 23 listopada 2018 12:50

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 665

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl